SIA ”Extensions”, registracijos Nr. LV40203022159, informuoja, kad šiame tinklalapyje pateikiamos medžiagos, toliau vadinamos Paslaugomis, yra tik informacinio pobūdžio.

Teisės į Paslaugas priklauso Extensions s.c., Gliwice (44-121), Chemiczna 18, PVM kodas PL6312512210, Regon 240553641. Teisės į atskirus turinio elementus priklauso Extensions s.c., fiziniams ar juridiniams asmenims, kurių medžiaga yra teisėtai naudojama tinklalapyje. Paslaugos ir atskiri turinio elementai yra saugomi įstatymo.

Tik autorizuoti Paslaugos naudotojai turi teisę naudotis tinklalapyje esančia medžiaga, kaip tai numatyta autorinių teisių įstatyme. Čia esančios medžiagos naudojimas ar platinimas kitais tikslais, įskaitant komercinius, kopijavimo, platinimo tikslus ar perdavimą trečiųjų asmenų disponavimui, yra leidžiamas tik raštiškai sutikus Extensions s.c.

Tinklalapyje gali būti patalpintos nuorodos ar informacija apie trečiųjų šalių pasiūlymus ir paslaugas, kurių naudojimo sąlygas nustato susijusios šalys. Extensions s.c. nėra atsakinga už šių pasiūlymų ir paslaugų sukeltą poveikį.